Applikationer

Applikationer

Tekniken gör det möjligt att behandla rester och avfall från olika processer och få slutprodukter som är möjliga att antingen sälja eller att deponera på ett enklare och billigare sätt.

De tre huvudsakliga Airgrinder-processerna är:

  • Malning
  • Torkning
  • Separering

Airgrinder fyra applikationsområden är:

  1. Mineral - behandling av olika typer av slam.
  2. Biobränsle - torkning av fiberslam, torv, lignin, etc.
  3. Avfall - avfall från reningsverk, glas, gödsel, etc.
  4. Livsmedel och livsmedelsavfall - rester, t ex skal, från olika typer av livsmedelsindustri. Torkning/sönderdelning av livsmedelsprodukter.

Ange alt-text här.

Ange alt-text här.

Ange alt-text här.

Ange alt-text här.

© 2012 Airgrinder AB