Applikationer

Avfall

Olika typer av avfall kan behandlas med mycket gott resultat.

Ange alt-text här.

Glas kan krossas till ett mycket fint pulver och etiketterna kan separeras.

Det handlar om avfall som produceras i stora mängder, t ex äggskal från livsmedelsindustrin, drav från öltillverkning eller rötslam från reningsverk. Airginder har också genomfört tester på t ex hästgödsel med goda resultat.

När materialet torkats och finfördelats med Airgrinder-tekniken är det betydligt lättare att hantera och lagra. Det kan också användas i andra applikationer, t ex för förbränning, tack vare att fukthalten reducerats. 

Genom behandling i Airgrinder-reaktorn kan komplexa material separeras i olika beståndsdelar, t ex äggskal där den tunna hinnan på skalets insida avskiljs från skalet. Båda beståndsdelarna blir användbara produkter.

Ta del av våra testresultat.

 

Se testresultat avseende avfall.

Läs mer

© 2012 Airgrinder AB