Applikationer

Biobränsle

Olika typer av biobränsle kan torkas och finfördelas.

Ange alt-text här.

Bilden visar returfiberslam i ursprungsversion, två fraktioner och pelleterat material.

Varje år genererar världens pappers- och massaindustri ca 40 milj ton slam som är svårt att att återanvända och orsakar problem vid förbränning, deponering, hantering och transport p g a slammets stora vatteninnehåll.

Airgrinder-processen har visat sig särskilt lämplig för energieffektiv torkning av olika typer av svåravvattnade slam som uppstår i pappers- och massatillverkningsprocessen. Spillvärme med relativt lågt värmeinnehåll  kan utnyttjas i Airgrinder-processen och får ett högt processvärde.

Inom massaindustrin är t ex lignin, fiberslam och returfiberslam möjligt att torka och vidareförädla till förbränningsbara produkter.

Avfall från öltillverkning, drav, produceras i stora mängder. Genom torkning i Airgrinder-reaktorn kan avfallets stora energiinnehåll komma till nytta.

Ta del av våra testresultat. 

Resultat från tester på biobränsle hittar du här.

Läs mer

© 2012 Airgrinder AB