Applikationer

Livsmedel

Avfall från livsmedelsindustrin utgör stora avfallsvolymer i hela världen.

Ange alt-text här.

Räkskal är ett besvärligt avfall.

Airgrinders tester visar på mycket goda resultat med stor fuktreduktion och möjligheter att separera olika typer av svårbehandlat avfall till intressanta produkter.

Det handlar ofta om skalrester som innehåller stora mängder vatten och därför är svåra att lagra och deponera på ett smidigt sätt. Detta gäller t ex räkskal, musselskal, äggskal, citrusskal och andra typer av rester från livsmedel. Airgrinder-tekniken innebär att dessa avfall kan torkas, separeras och finfördelas. I stället för kostsam deponering kan man i stället åstadkomma säljbara produkter som kan användas för tillverkning av både livsmedel, djurfoder eller jordförbättring/näring i ett kretslopp.

För vissa livsmedel innebär tekniken att materialet kan torkas och malas till ett fint pulver som väger en bråkdel av färskvaran och som sedan kan användas till andra, värdefulla produkter. 

Ta del av våra testresultat. 

Testresultat för livsmedel och livsmedelsavfall finner du här.

Läs mer

© 2012 Airgrinder AB