Applikationer

Mineral

Inom metallindustrin kan Airgrinder-tekniken användas på olika sätt.

Ange alt-text här.

Masugnsslam blir till ett torrt och fint pulver.

Inom stålindustrin finns applikationsmöjligheter där svårbehandlade restprodukter kan bli användbara råmaterial eller att deponeringsproblem kan undvikas.

Airginder har ett nära samarbete med ledande forskare på Mefos i Luleå och tester har genomförts på en mängd olika material från stål- och övrig processindustri. Det gäller t ex slam från masugnar, stålproduktion och kopparproduktion. Airgrinder-processen innebär att materialet torkas och blir friflytande och därmed lämpat för effektiv injektering, t ex i en konverter.

Vid sidan av torkning av olika processlam kan Airgrinder-tekniken användas t ex även till malning av använd gjutsand.

Ta del av våra testresultat.

Testresultat avseende mineral hittar du här.

Läs mer

© 2012 Airgrinder AB