Genomförda tester

Genomförda tester

Airgrinders utvecklingsarbete är inriktad på fyra olika områden: Metallurgi, Avfall, Livsmedel och Biobränsle. Inom dessa områden arbetar vi tillsammans med olika partners för att förbättra och utvärdera processen.

Se respektive applikationsområde för att få veta mer om testresultat inom respektive område.

© 2012 Airgrinder AB