Genomförda tester

Biobränsle

Genomförda tester.

Material Fukt-halt
In

Fukt-halt
Ut

Reduktion


Fiberslam
Ange alt-text här.

 

50%

 

15%

 

35%

Returfiberslam
Ange alt-text här.

 50%

15%

35%

Lignin
Ange alt-text här.

57%

5%

52%

Drav
Ange alt-text här.

75%

15%

60%

 

© 2012 Airgrinder AB