Genomförda tester

Mineral

Genomförda tester.

Material Fukt-halt
In

Fukt-halt
Ut

Reduktion

Hydroxidslam

Ange alt-text här.

 45%

 15%

 30%

Masugnsslam
Ange alt-text här.

 40%

 5%

 35%

Brunkol
Ange alt-text här.

 100%

 82%

 18%

Fluff
Ange alt-text här.

 99%

 55%

 44%

 

Kontakta oss för ytterligare information eller om du är intresserad av att genomföra test på ett material.

© 2012 Airgrinder AB