Partners

   

  Samarbetspartners

  Airgrinder samarbetar bl a med dessa partners.

  Metallurgiska applikationer
  MEFOS (Metallurgical Research Institute AB) ligger i Luleå.

  MEFOS är ett forskningsinstitut med med inriktning mot metallindustrin. År 2005 installerades en Airgrinder-reaktor i Luleå där den drivs av ett forskningsteam under ledning av Janne Tikka.

  Torkning av biobränsle
  SLU BTK, Umeå Universitet

  Avdelningen för biomassteknologi och kemi vid SLU har som mål att bidra till ett hållbart samhälle via forskning och utbildning. Återvinningsbar biomassa från industrin i kombination med återvunna produkter ugör basen för energiproduktion och råvaror för industrin. Analyser av biobränslen utförs vid ett certifierat laboratorium. Under perioden 2007- 2010 ansvarar SLU BTK för ett forskningsprogram avseende bränslepellets. Tekonologicentret för biobränsle, en nationell pilotforskningsanläggning för fasta biobränslen som pellets och briketter, är också en del av avdelningen.  

  © 2012 Airgrinder AB