Teknologi

Teknologi

Airgrinders teknik bygger på tornado-principen, dvs den rörelse som uppstår i en cirkulerande luftström.

Airgrinder kan hantera material med upp till 80-90% fukthalt, beroende på vilket material det handlar om. Processens energiåtgång är bara 0,5-1 kWh per kilo avdrivet vatten. Detta innebär att processen blir mycket ekonomisk. Kapaciteten beror på vilken typ av material som processas och vilken modell av Airgrinder-reaktorn som används.

Airgrinder-reaktorns storlek kan anpassas efter behov beroende på vilken applikation som gäller avseende material, kapacitet och kostnad.

Förbättrad torkning och malning

Airgrinder innebär ett förbättrat system för att mala och torka olika material på ett effektivt och miljövänligt sätt.

Förutom dessa fördelar innebär Airgrinder-tekniken två extra fördelar:

  • Material som innehåller metaller blir magnetiskt laddade, vilket gör det möjligt att separera de olika mineralerna.
  • Materialpartiklarna bli sfäriska och därmed friflytande och lätta att separera. 

Exempel på användning: 

 

Fiberslam Torkning
Glödskal Torkning
Magnesit Malning och separering
Hydroxidslam Torkning
Biobränsle Malning och torkning
Avfall Malning och torkning
Livsmedel Malning och torkning

Ange alt-text här.

© 2012 Airgrinder AB