Teknologi

Process

Så här fungerar processen i Airgrinders reaktor.

Ange alt-text här.

  1. En fläkt åstadkommer en kraftig luftström. Tornadon kontrolleras av en speciell utrustning, placerad ovanför luftsströmmen. En cirkulär luftström med riktning neråt bildas och när den når botten på reaktorn så får den motsatt riktning och bildar en mindre, uppåtriktad, cirkulär luftström. 
  2. Materialet som ska behandlas matas in i luftströmmen.
  3. Inne i tornadon sker ändringar i den radiella velociteten och av trycket vilket innebär att materialet utsätts för kraftiga vibrationer och finfördelas.
  4. Fukt avges från konan i reaktorns övre del och bearbetat material matas ut i reaktorns botten.

 

© 2012 Airgrinder AB