Teknologi

Materialegenskaper

Airgrinder-tekniken ger olika materialegenskaper.

Ange alt-text här.

Friflytande material

Tack vare att materialet kan malas till mycket fina fraktioner och att de individuella partiklarna får en fin, avrundad form blir materialet friflytande. Det är därför lätt att separera, hantera och problem med igensättning, etc, kan undvikas.

Ange alt-text här. 

Magnetisering

Under Airgrinder-processen ökar de metalliska partiklarnas magnetism och gör det möjligt att separera dem från icke-magnetiska partiklar. Bilden ovan visar separerat material där högen till vänster innehåller metall-partiklar som kan återvinnas och högen till höger innehåller kol.

 

© 2012 Airgrinder AB